h
1 december 2009

Gemeente Stadskanaal: “Verkeersactie SP niet belangrijk”

De door de SP Stadskanaal gehouden verkeersactie is door de gemeente middels een brief afgewimpeld als onbelangrijk.

Lees verder
12 november 2009

Agnes on tour

SP Tweede kamerlid Hans van Leeuwen was op 9 november samen met fractievoorzitter Agnes Kant afgereisd naar Huize Maas in Groningen. Zij spraken samen de goedgevulde zaal op overtuigende en inspirerende wijze toe. Agnes beantwoordde alle vragen.

Lees verder
29 oktober 2009

Algemene Ledenvergadering keurt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst goed

De Algemene Ledenvergadering heeft vanavond het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 vastgesteld.
Kijk voor meer informatie in het menu in de linker kolom onder "Verkiezingen".

Lees verder
22 september 2009

Gemeenteraadsverkiezingen Stadskanaal 2010: SP doet mee!

De kogel is door de kerk: in maart 2010 zal onze SP afdeling in Stadskanaal meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen.
Op dit moment ligt het concept verkiezingsprogramma bij de leden en binnenkort zullen zij stemmen over dit programma en de kieslijst.
Zodra het verkiezingsprogramma en de kieslijst definitief zijn vastgesteld, worden deze op de website geplaatst.

Lees verder
30 augustus 2009

CD met resultaten verkeersactie aangeboden aan wethouder Bessembinders

“Ik wil niet op YouTube” antwoordde wethouder Bessembinders, toen wij vroegen waarom we de overhandiging van de cd niet mochten filmen.
Hij wilde zelfs niet met ons op de foto.
Jammer, want wij vinden hem op alle foto’s, die regelmatig van hem in de huis-aan-huis bladen verschijnen, wel fotogeniek.
Daarom onszelf maar op de foto gezet na afloop van het gesprek. Paul, Anne Marie en Danny voor de ingang van het gemeentehuis

Lees verder
14 augustus 2009

Verkeersactie SP groot succes

Op vrijdag 7 augustus heeft de SP in de gemeente Stadskanaal de hele dag een verkeersactie gehouden. De bedoeling hiervan was om het te hard rijden in de bebouwde kom onder de aandacht van de automobilisten te brengen.
Verkeersactie bord

Lees verder
7 augustus 2009

VERKEERSACTIE SP STADSKANAAL

Op 7 augustus 2009 hield de SP in de gemeente Stadskanaal een verkeersactie. Daarbij is de hieronder staande film gemaakt.

Lees verder
27 juli 2009

Buurten in de buurt in Stadskanaal Noord

De afgelopen tijd hebben enkele kader- en bestuursleden van onze afdeling (verdeeld over twee avonden) een bezoek gebracht aan een deel van Stadskanaal Noord. Er is nog één stuk in dit gedeelte van de wijk waar we nog niet geweest zijn en dat we na de vakantie nog gaan bezoeken. Zodra we ook hier gebuurt hebben zullen wij u op de hoogte brengen van onze ervaringen en laten we u weten wat we met de verkregen informatie gaan doen.Buurten in de buurt Stadskanaal Noord

Lees verder
23 juni 2009

Wijkaanpak Vledderveen

Op 11 juni 2009 belegde het Plaatselijk Belang Vledderveen een bewonerbijeenkomst in café Veldzicht aldaar.
Uitgenodigd was Wijkaanpak Stadskanaal om een en ander toe te lichten.
Aanwezig waren een 40-50 tal bewoners, en Aafke Riepma en Sandra Vos van Wijkaanpak en later op de avond wethouder Jan Willem van de Kolk van de gemeente Stadskanaal.
Wijkaanpak is een samenwerkingsverband tussen de woningbouwstichtingen en de gemeente Stadskanaal
Kantoor wordt gehouden in het gemeentehuis maar zijn als wijkaanpak GEEN personeel van de gemeente.
Namens de SP Afdeling Stadskanaal waren als toehoorder aanwezig Cora van Pelt de Deugd en Paul Hekking.

Lees verder
10 juni 2009

ONTWIKKELINGEN STADSKANAAL NOORD

In de wijk Stadskanaal Noord doen zich aantal problemen voor, die overigens niet uniek zijn voor deze wijk. Op het gebied van sociale samenhang, leefbaarheid (groenvoorzieningen, zwerfvuil enz), veiligheid, verkeer en voorzieningen voor ouderen en voor de jeugd valt hier nog veel winst te behalen. Uit een enquête die onder de bevolking van Stadskanaal Noord is gehouden blijkt nu dat er nogal wat ergernissen bestaan over o.a. zwerfvuil, slechte groenvoorzieningen, te hard rijden, weinig speelmogelijkheden en voorzieningen voor de jeugd, het ontbreken van handhaving door de politie, drugsoverlast enz. Vanuit de gemeente Stadskanaal is in het kader van de Wijkaanpak een begin gemaakt de wijk op tal van punten te verbeteren.Inloopmarkt Stadskanaal Noord

Lees verder

Pagina's