h

Opinie

Dan maar het fractie budget naar de voedselbank!!

Hekking: " Stadskanaal profileert zich als een rijke gemeente''.

Op 26 maart 2012 werd door de fractie van de Socialistische Partij in de gemeenteraad van Stadskanaal hulp aan de voedselbank aan de orde gesteld. Na acht weken is er nog geen duidelijkheid. Daarom komt de SP komende maandag met een motie. De SP stortte 6.250.- euro niet gebruikte fractiebudget terug in de kas van de gemeente. Het college wordt nu gevraagd dat bedrag voor de in nood verkerende voedselbank in te zetten.

De kassen van 'De Klimop' van stichting NOVO gaan binnenkort dicht. De SP vraagt het college ook te bezien of er mogelijkheden zijn om de genoemde kassen te gebruiken voor het kweken van groente en fruit ten behoeve van de voedselbank.

Volgens de SP zijn er meer dan 100 gezinnen in de gemeente Stadskanaal, die gebruik moeten maken van de voedselbank. Dit aantal zal onherroepelijk toenemen door de laatste berichten uit Den Haag. "De lokale voedselbank heeft het erg moeilijk en heeft dringend hulp nodig. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor de inwoners, die gebruik maken van deze voorziening en voor inwoners van de gemeente, die op korte termijn mogelijk gebruik van deze voorziening moeten maken.

De SP Stadskanaal vindt dan ook, dat een voedselbank niet aanwezig dien te zijn in een rijke gemeente zoals Stadskanaal zich profileert.", aldus fractie-voorzitter Paul Hekking. Het college wordt bovendien verzocht de meegestuurde toekomstvisie van de voedselbank te betrekken bij de totstandkoming van het armoedebeleid van de gemeente Stadskanaal. Komende maandag wordt er door de gemeenteraad een besluit genomen over de Voorjaarsnota 2012 en over de Perspectiefnota 2013-2016. In de media hebben de inwoners van Stadskanaal al van de diverse partijen een voorproefje kunnen lezen hoe die partijen tegen de Voorjaarsnota en de Perspectiefnota 2013-2016 aankijken. In dat voorproefje wordt niet gesproken over de situatie rond de voedselbank.
bron: http://www.persburo.eu/


 

U bent hier