h

Enquête Meer koopzondagen ja of nee?

12 april 2009

Enquête Meer koopzondagen ja of nee?

Reactiepercentage 85,7 %

Vragen

1. Doet u op het ogenblik mee aan de koopzondagen in Stadskanaal?
ja, 53,5% (41 antwoorden)

omdat het hoofdkantoor dat bepaalt/ omdat het moet 5
het erbij hoort 1
het extra omzet oplevert 14
de concurrenten ook open zijn 6
de kanaalpassage open is 1
het goed is voor het centrum 2
wij meedoen met (het beleid van) de centrumwinkeliers 7
andere gemeenten het ook doen 1
er nieuwe gezichten en mensen van buitenaf in de winkel komen 2
ik altijd open ben 1
we concurreren met andere centra 1

nee, 46,4% (29 antwoorden)

omdat het niets extra’s oplevert 3
dit (nog) niet hoeft van het hoofdkantoor 2
6 dagen open is genoeg 5
versproducten die dag niet geleverd worden 1
ik de vrije zondag erg belangrijk vind 3
de zondag een rustdag is 2
wij op zondag naar de kerk gaan 2
uit geloofsovertuiging 2
dit mijn enige vrije dag is 3
er weinig mensen komen 1
ik kleine zelfstandige ben 1
dit waanzin is 1
ons bedrijf de kosten niet wil betalen 1
we daar dan personeel voor moeten aannemen 1
ik er tegen ben 1

2. Bent u zelfstandig ondernemer of bedrijfsleider/filiaalhouder
zelfstandig ondernemer 54,8%
bedrijfsleider/filiaalhouder 45,2%

3. Bent u vóór of tegen een uitbreiding van het aantal koopzondagen?
(niet bedoeld wordt uitbreiding in de decembermaand, maar in de overige maanden)
vóór (ga door naar 4) 16,6%
tegen (ga door naar 5) 71,4%
geen mening 11,9%

4. Wat zijn voor u / uw bedrijf de voordelen van extra koopzondagen?
Mensen, die doordeweeks niet kunnen winkelen, komen dan bij ons 1
Cliënten willen graag op zondag winkelen 1
Het trekt nieuwe mensen / mensen uit andere plaatsen 3
Misschien kijkers, die later alsnog iets aanschaffen 1
Alleen als het andere koopzondagen zijn dan bijv. Groningen 1
Extra omzet 13
Service t.o.v. de klant 1
Concurrerend zijn 2
Gezelligheid in het centrum 1

11 negatieve antwoorden, die eigenlijk bij 5 horen, maar die op deze plaats werden gegeven
Als er niets georganiseerd wordt… niets 1
Geen / weinig 7
Voor mij geen, maar misschien voor de gemeente Stadskanaal wel 1
Niets! Alleen maar nadelen. De zaterdag verplaatst zich naar de zondag 2

5. Wat zijn uw bezwaren tegen extra koopzondagen? (73 bezwaren)
6 dagen is genoeg 3
Er wordt niet meer verkocht / levert niets extra’s op 4
Omzetspreiding i.p.v. meer omzet / verschuiving van de vraag 9
Extra kosten hoger dan extra omzet 6
Extra ( personeels) kosten 6
Te weinig personeel, dat op zondag kan/wil werken 2
Ik wil het personeel niet nog meer belasten 1
Alles. Kosten, werken enz. 1
Rustdag / zondag is vrije dag / privé-zaak / kerkdag 10
Ik heb een gezin / het gezin thuis 3
Is het begin van de 24-uurs economie 1
Veel klanten zijn christelijk 1
Meer kijkers dan kopers 2
Mogen wij ook nog een dag vrij zijn? Dan ben ik nauwelijks meer vrij 2
Ik heb geen zin om de mensen te “entertainen” 1
Koopzondag is niet nodig 2
Stadskanaal is te klein voor koopzondagen 1
Heeft het wel zin in Stadskanaal? 1
Meer koopzondagen trekken geen extra publiek 2
Tegelijk met andere plaatsen (Winschoten, Emmen) heeft geen zin 3
Niet alle winkels zijn open 1
Dit aantal is te net doen / net genoeg / net leuk 11

Geen 3

6. Als er een extra koopzondag is, voelt u zich dan min of meer gedwongen toch mee te doen?
ja, ik doe dan mee, omdat mijn concurrenten het ook doen 25%
nee, maar ik doe wel mee 32%
eigenlijk wel, maar ik doe niet mee 13%
nee, ik doe gewoon niet mee 30%

Van de zelfstandig ondernemers doet slechts 37% mee met de koopzondagen.
75% van de zelfstandigen is tegen uitbreiding van de koopzondagen
Van de bedrijfsleiders/filiaalhouders (dus winkelketens) doet 71% mee.
65% van deze groep is tegen uitbreiding van de koopzondagen.
Op het eerste gezicht lijken het hoge percentage van de winkelketens, dat nu meedoet, en het hoge percentage, dat toch tegen uitbreiding van de koopzondagen is, met elkaar in tegenspraak. Maar het valt te verklaren door het feit, dat de bedrijfsleiders/filiaalhouders vaak niet zelf hierover kunnen beslissen, omdat het hoofdkantoor bepaalt of er aan de koopzondagen wordt meegedaan of niet. Dit blijkt uit de antwoorden/reacties.

De opmerkingen, die door de winkeliers aan de achterzijde van het enquêteformulier werden opgeschreven.

De koopzondagen heffen niet de lagere omzetten op. Als ik een koopzondag werk, betekent het, dat er 7 dagen gewerkt wordt en dat ik helemaal geen rust krijg.

In het gehele land hebben ze er spijt van, dat er zoveel koopzondagen zijn. Omdat het voor een kleine zelfstandige alleen maar extra kosten met zich meebrengt. Dubbele loonkosten, extra leuke dingen huren. Dus geen extra omzet en omdat je zelf wel omzet (let wel: dezelfde omzet) zijn sommige winkels genoodzaakt om mee te doen. Zo kun je steeds minder tijd besteden aan je eigen familie.
En wij vinden, dat er op zondag ook wel andere dingen kunnen worden gedaan.
Wat denkt u van familiebezoek? Bezoek oudere mensen, ga naar het bos. Dat zijn ook gezellige dingen en daar heb je geen koopzondag voor nodig.
En de extra dingen, die nu worden gehuurd, zijn op andere dagen ook leuk. Hieruit blijkt al wel, dat je er veel voor moet doen, om een koopzondag tot een succes te maken. Die kosten kunnen ook voor andere dingen worden gebruikt, gewoon doordeweeks of op zaterdag. Net zo gezellig.

Als ik in 6 dagen de kost niet verdienen kan, kan ik beter sluiten!

Extra koopzondag is meestal rond de feestdagen en dan zijn wij geopend.

We willen wel open, maar zonder kosten aan een winkeliersvereniging.

Als toch blijkt, dat de meerderheid graag een extra koopzondag wil, doe ik zeker mee, omdat als de helft open gaat en de andere helft dicht blijft, dan zal de koopzondag in Stadskanaal niet serieus worden genomen en uiteindelijk zal het publiek wegblijven.
En wie zegt, dat we hier de rest van de week géén schade van hebben. Dus mijn advies is: zorg dat op een koopzondag zo goed als alle winkels open zijn en pas daarna kun je gaan denken aan extra koopzondagen!

Ik ga bij een extra koopzondag niet alleen open, omdat mijn concurrenten dat ook doen, maar omdat het mij extra omzet oplevert.

Kunt u ook iets doen tegen hondenpoep!!!!

Nog even om op vraag 6 terug te komen:
Om de concurrentie doe ik het niet. Wel om toch de rest te steunen. Je doet het samen of je doet het niet, anders heeft een extra koopzondag geen zin. Ook niet voor de rest, als meer dan de helft niet open is.
In Stadskanaal blijft het moeilijk i.v.m. toch heel veel, die om het geloof niet open gaan (met alle respect!).
Daardoor heb je toch, dat de helft van het centrum niet meedoet, waardoor het publiek toch zoiets heeft van: Laat maar, daar is de helft toch niet open!”

Let wel: de koopzondag commissie heeft ook niet de belangstelling om de koopzondagen uit te breiden naar meer dan 3 per jaar.
Alle koopzondagen zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur uit respect voor de mensen, die naar de kerk gaan.
Hou ons centrum levend en actief!

Koopzondagen zijn geen zaak voor politici, maar voor ondernemers.
Mochten ondernemers geen heil, of geen heil meer zien in koopzondagen, dan zijn ondernemers ondernemers genoeg om voor zichzelf te beslissen er al dan niet mee door te gaan.
Daarom heeft de koopzondag commissie besloten om het bij 3 koopzondagen te houden. Zo hou je het leuk voor iedereen. Succes.

De koopzondag is echt overbodig en moest volledig door de wet verboden worden.
Men heeft vanaf maandagmiddag 13:00 uur tot en met zaterdagmiddag 17:00 uur de tijd om te winkelen, dat zijn inclusief de koopavond 48 uur.
Je kunt mij niet wijsmaken , dat er nog iemand is die 48 uur in de week werkt, dus tijd zat, zou ik zo zeggen.
Verder vind ik, dat de koopzondag er is voor mensen, die zich zelf niet meer kunnen vermaken en ik ben echt niet van plan om m'n winkeltje open te doen om mensen te entertainen.
Weet je, wat wij vaak doen op een zondagmiddag? Gewoon lekker een eindje in het bos lopen en als we dan weer thuis zijn, gaan we heerlijk ff ontspannen in de jacuzzi.
Ik ben niet kerkelijk ingesteld, maar als iemand dat wel is, dan vind ik dat ook een goede reden, om niet open te gaan.
Hoe dan ook de zondag is ervoor om leuke dingen samen te doen, met je gezin, alleen of met je partner.
Nog een reden om niet open te gaan is, dat je nooit ,maar dan ook nooit meer omzet kan draaien.
Als men in een week b.v 200 euro te besteden heeft, kun je nooit 300 euro uitgeven.
Dus als men geld uitgeeft op een koopzondag,kan men dat niet meer uitgeven in de week erop volgend.
Ik zou nog wel meer kunnen schrijven, maar het A4-tje is vol.

Wat wij hoorden in de winkels, tijdens de gesprekken met de winkeliers.

“Wat goed, dat jullie dat nou eens aan ons ZELF vragen!”

“Ik zit bij de Handelsvereniging en wij gaan gewoon naar de gemeente toe en zeggen, dat we 12 koopzondagen willen. En die krijgen we dan.”

Veel zelfstandige winkeliers ergeren zich aan het feit, dat de winkelketens, die wel meedoen met de koopzondagen, niet meebetalen aan de activiteiten, die er voor die dag worden georganiseerd.

Enkele (jonge) ondernemers betreuren het, dat er zo weinig animo is voor meer koopzondagen.

De winkeliers merken verschil tussen:
A. koopzondagen, die samenvallen met koopzondagen bij omliggende gemeenten, zoals Winschoten
en/of Emmen en koopzondagen, waarbij dat niet het geval is. In het laatste geval zijn er meer klanten.
B. koopzondagen, waarop er meer activiteiten zijn, die meestal geregeld/georganiseerd worden door de
winkeliersvereniging en koopzondagen, waarbij verder niets wordt georganiseerd. In dat laatste geval
zijn er minder klanten.

In veel gesprekken geven de winkeliers aan, dat de koopzondagen ten koste gaan van hun gezinsleven. Dat geldt zowel voor zelfstandige ondernemers, als voor de bedrijfsleiders/filiaalhouders of ze nu positief of negatief staan tegenover de koopzondagen in het algemeen.

U bent hier