h

ONTWIKKELINGEN STADSKANAAL NOORD

10 juni 2009

ONTWIKKELINGEN STADSKANAAL NOORD

In de wijk Stadskanaal Noord doen zich aantal problemen voor, die overigens niet uniek zijn voor deze wijk. Op het gebied van sociale samenhang, leefbaarheid (groenvoorzieningen, zwerfvuil enz), veiligheid, verkeer en voorzieningen voor ouderen en voor de jeugd valt hier nog veel winst te behalen. Uit een enquête die onder de bevolking van Stadskanaal Noord is gehouden blijkt nu dat er nogal wat ergernissen bestaan over o.a. zwerfvuil, slechte groenvoorzieningen, te hard rijden, weinig speelmogelijkheden en voorzieningen voor de jeugd, het ontbreken van handhaving door de politie, drugsoverlast enz. Vanuit de gemeente Stadskanaal is in het kader van de Wijkaanpak een begin gemaakt de wijk op tal van punten te verbeteren.Inloopmarkt Stadskanaal Noord

Bij deze aanpak is een groot aantal organisaties betrokken. Zes daarvan, de Wijkraad (die de bevolking vertegenwoordigt), de woningbouwvereniging Lefier, de gemeente Stadskanaal, de projectgroep Wijkaanpak, de projectgroep Multifunctionele Accommodatie en huurdersvereniging De Koepel presenteerden zich op 26 mei 2009 op een inloopmarkt in Stadskanaal Noord. Bezoekers konden zich laten informeren over de bezigheden van elke organisatie.
Met name bij de stand van de Wijkraad ontstonden soms heftige discussies. Veel bezoekers konden hier hun irritatie over de in hun ogen onverschillige houding van de gemeente ten aanzien van Noord uitspreken. De SP bezocht deze inloopmarkt uiteraard ook.

De SP verdiept zich momenteel in de ontwikkelingen die gaande zijn in Stadskanaal Noord. Daarnaast horen wij tijdens gesprekken met bewoners in het kader van het Buurten in de Buurt wat er allemaal speelt. Met deze informatie gaan wij gerichte acties houden in de wijk, om op die manier de problematiek onder de aandacht te brengen.

U bent hier