h

Wijkaanpak Vledderveen

23 juni 2009

Wijkaanpak Vledderveen

Op 11 juni 2009 belegde het Plaatselijk Belang Vledderveen een bewonerbijeenkomst in café Veldzicht aldaar.
Uitgenodigd was Wijkaanpak Stadskanaal om een en ander toe te lichten.
Aanwezig waren een 40-50 tal bewoners, en Aafke Riepma en Sandra Vos van Wijkaanpak en later op de avond wethouder Jan Willem van de Kolk van de gemeente Stadskanaal.
Wijkaanpak is een samenwerkingsverband tussen de woningbouwstichtingen en de gemeente Stadskanaal
Kantoor wordt gehouden in het gemeentehuis maar zijn als wijkaanpak GEEN personeel van de gemeente.
Namens de SP Afdeling Stadskanaal waren als toehoorder aanwezig Cora van Pelt de Deugd en Paul Hekking.

De avond bestond voornamelijk uit zelfwerkzaamheid van de bewoners en was eigenlijk een inventarisatiesessie vanuit Wijkaanpak.
De bewoners konden middels Post It papier hun zorgen, wensen en dromen omtrent hun woonomgeving kenbaar maken en kleine discussies ontstonden aldus.
Met name een fietspad naar Onstwedde was een heikel punt alsmede het berm- en groenonderhoud. Ook de verkeersveiligheid scoorde hoog bij de wensafdeling.

De wethouder besloot de avond met voornamelijk de mededeling dat Vledderveen niet hoog op de prioriteitenlijst staat en dat geld slechts één keer kan worden uitgegeven. De wensput van de bewoners van Stadskanaal is vele malen dieper dan er geld is om deze te dempen.
Eindconclusie is dus: wachten op budget of zelf als bewoner aan de gang gaan om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen.
Voor de bewoners was de avond leerzaam, en inzichtelijk is gemaakt wat er voor gedachten spelen in Vledderveen.

Paul Hekking en Cora van Pelt de Deugd

U bent hier