h

Verkeersactie SP groot succes

14 augustus 2009

Verkeersactie SP groot succes

Op vrijdag 7 augustus heeft de SP in de gemeente Stadskanaal de hele dag een verkeersactie gehouden. De bedoeling hiervan was om het te hard rijden in de bebouwde kom onder de aandacht van de automobilisten te brengen.
Verkeersactie bord

De start was om 11 uur in Stadskanaal Noord en werd bijgewoond door persburo Luc Drenthe en een fotograaf van de Nieuwsbode / Kanaalstreek. Op Radio Noord was de actie van tevoren aangekondigd.
Aan de automobilisten die we met behulp van zelfgemaakte verkeersborden staande hielden stelden we de vraag of men wist hoe hard men op deze plek mag rijden. Daarna overhandigden we hen een flyer met uitleg over de actie. Tot slot werd met verf in grote cijfers de maximumsnelheid van die plek op het wegdek geschilderd.

 auto's worden aangehouden

De meeste automobilisten reageerden positief op onze actie en vonden het een goed initiatief. Een enkeling weigerde mee te doen en reed door, ondanks het stopteken dat we gaven.
Bewoners in Stadskanaal Noord, die zelf tijdens het Buurten in de Buurt in deze wijk nog hadden aangegeven dat er vaak te hard gereden wordt, reageerden blij verrast. Ze hadden er niet echt rekening mee gehouden dat de SP inderdaad een actie op touw zou zetten.

Na een klein uur actievoeren op een bepaalde plek verkasten we naar de volgende locatie.
Eén van de automobilisten die we aanhielden gaf aan dat er in zijn straat (een 30 km zône) ook véél te hard gereden werd. Deze locatie hebben we vervolgens ook bezocht en er op een aantal plaatsen 30 op de straat gekalkt, onder grote belangstelling van omwonenden.

 Cora schildert stoepranden wit bij wegversmalling Vledderveen

Bij de wegversmalling tussen Stadskanaal en Vledderveen hebben we de stoepranden wit gekalkt. Op die plek gebeuren regelmatig ongelukken; mensen raken de stoep omdat ze hem niet zien. Verderop in het buurtschap Vledderveen hebben we ook door middel van flyers de aandacht gevestigd op het feit dat het toch echt een 50 kilometer gebied is. Ook daar hebben we met witte verf 50 op de weg geschilderd en hebben we een zelf ontworpen 50 kilometer bord in SP-stijl gemonteerd. Net als op de andere locaties reageerden de meeste automobilisten en motorrijders positief op onze actie.
Als laatste werd er net buiten Holte (Onstwedde) een SP fuik opgezet. Ook daar werden weer flyers uitgedeeld. De bewoners waren enthousiast.
Tegen vier uur sloten we hier de SP verkeersactie af.

Vervolg
Tijdens de actie hebben we veel film- en fotomateriaal verzameld. O.a. dit materiaal zullen we binnenkort aan wethouder Bessembinders van de gemeente Stadskanaal aanbieden.

U bent hier