h

Gemeente Stadskanaal: “Verkeersactie SP niet belangrijk”

1 december 2009

Gemeente Stadskanaal: “Verkeersactie SP niet belangrijk”

De door de SP Stadskanaal gehouden verkeersactie is door de gemeente middels een brief afgewimpeld als onbelangrijk.

De gemeente geeft puntsgewijs antwoord op de aangeboden cd, waarop de SP Stadskanaal onveilige of onduidelijke situaties liet zien.
Door een beleidsadviseur zijn er de volgende conclusies getrokken:

Dat automobilisten over een lang traject vergeten hoe hard er gereden mag worden zegt iets over de kennis van de regels van de weggebruiker. Het is dus niet nodig herhalingsborden neer te zetten. Dat schept verwarring op andere locaties, aldus de gemeente.
Wij als SP vragen ons af wat nu precies verwarring schept. Op autosnelwegen staan om de paar honderd meter herhalingsbordjes als er 100 km per uur gereden moet worden. Dat is niet verwarrend, maar juist erg helder.

Het plaatsen van spiegels waar bruggen op de hoofdwegen aansluiten is niet veilig, zegt de beleidsambtenaar. Door geen spiegels te plaatsten dwing je de weggebruiker zijn snelheid aan te passen.
Wij denken dat het ontbreken van iets nooit aan kan zetten tot meer oplettendheid. En het is bekend dat weggebruikers zich niet altijd even netjes aan de maximum snelheid houden! Een kromme gedachte dus. Pas wanneer overstekende personen (kinderen) in een spiegel kunnen zien of er een auto aan komt, heb je kans op vermindering van het aantal ongevallen.

Het sluipverkeer door de Esdoornstraat is afgenomen na de aanleg van de rotonde, zegt deze medewerker van de gemeente.
Het (sluip)verkeer in de Esdoornstraat is niet afgenomen na de aanleg van de rotonde, De SP deed na aanleg van die rotonde onderzoek in de buurt en de bewoners klagen er nog steeds over.

Het enige punt waar door de gemeente positief op gereageerd werd was de verkeerssituatie in Vledderveen. De gemeente geeft aan met Vledderveen in overleg te zijn over eventueel te nemen verkeersmaatregelen.

En langs de weg van Holte in de richting van Wedde staan volgens de gemeente waarschuwingsborden.
Omdat die borden een gevaarlijke kruising aangeven denken wij daar anders over. Er ontstaat bij veel mensen verwarring over de voorrangsregeling. Omdat men denkt dat rechts voorrang heeft. Dit kan echter nooit het geval zijn omdat het een onverharde weg betreft.

Wij als SP Stadskanaal vinden dus:

Het herhalen van 50 km borden schept duidelijkheid en geen verwarring.

Het plaatsen van spiegels geeft meer overzicht en dus meer veiligheid.

De sluiproute van de Esdoornstraat is nog steeds sluiproute.

Kortom; de gemeente heeft onze brief puntsgewijs behandeld. Heeft niet de moeite genomen zelf poolshoogte te nemen, en veegt daarmee de zorgen van haar bewoners zomaar van tafel.

Jammer, maar een bekend verschijnsel.

U bent hier