h

Fractie sp eist duidelijkheid over uitbetalen wachtgeld

19 november 2010

Fractie sp eist duidelijkheid over uitbetalen wachtgeld

Het college van BenW van Stadskanaal ontslaat drie topambtenaren.
De SP in Stadskanaal maakt zich ernstige zorgen wat daarvan de consequenties zijn, zowel juridisch als financieel.
Financieel vooral als de drie ambtenaren mogelijk in aanmerking komen voor wachtgeld. 

Om duidelijkheid te verkrijgen hoe de Tweede Kamer denkt over het betalen van wachtgeld in algemene zin en in het geval Stadskanaal bij ontslag van ambtenaren, heeft de SP Stadskanaal haar tweede Kamerleden ingeschakeld. ,,De SP is geen voorstander van een wachtgeldregeling.
Wij willen een onderzoek hoe het momenteel in Nederland werkt '', zegt fractie-voorzitter Paul Hekking van de SP Stadskanaal. ,
,Voor het onderzoek hebben wij onze leden in de Tweede Kamer geadviseerd het ontslag van de drie ambtenaren in Stadskanaal als voorbeeld te gebruiken.
Onze tweede Kamerleden moeten echter wel over maximale informatie uit Stadskanaal beschikken.
Wij eisen dan ook op korte termijn duidelijkheid van het college hoe het ontslag van het drietal juridisch wordt afgewikkeld.
Of er ook wachtgeld uitbetaald gaat worden.
Hoeveel en voor hoe lang.
Wat dat financieel betekent voor de gemeente'', aldus

U bent hier