h

Petitie: "Zorg voor elkaar".

23 december 2012

Petitie: "Zorg voor elkaar".

De bezuinigingsdrift van Rutte II op de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging leidt tot onwenselijke en onmenselijke situaties.

Mensen verliezen hun recht op zorg, gemeenten moeten nieuwe zorgtaken uitvoeren met gigantische budgetkortingen. Het zal leiden tot situaties waarin mensen nauwelijks zorg en ondersteuning krijgen, met als gevolg overbelaste mantelzorgers, vervuiling in huis en van het lijf.

De concrete plannen:

Het beroep op bestaande huishoudelijke zorg voor nieuwe cliënten in 2014 wordt beëindigd en deze maatregel gaat in 2015 ook voor bestaande cliënten in.

Voor een eventuele maatwerkwerkvoorziening behoudt de gemeente enkel 25% van het budget. De functie ‘begeleiding’ gaat uit de AWBZ naar de gemeente. In het regeerakkoord staat dat de dagbesteding in 2014 verdwijnt, maar hier volgt nog meer duidelijkheid over. Persoonlijke verzorging gaat uit de AWBZ naar de gemeente, enkel met een indicatie voor langer dan 6 maanden mantelzorg wordt uitgebreid met een half uur per week Verpleging thuis gaat uit de AWBZ naar de zorgverzekeraars. Mensen die zorg nodig hebben volgens de zorgzwaartepakketten 1, 2, 3, en 4 gaan extramurale zorg krijgen.

Wij, inwoners van de gemeente Stadskanaal en directe omgeving, vinden:

Dat dit een domme en kortzichtige bezuiniging is die zal zorgen voor vereenzaming, verwaarlozing, vervuiling en een stijging van het aantal zorgmijders; Dat de cliënten van de huishoudelijke zorg nú en in de toekomst recht moeten blijven houden op goede zorg; Dat mantelzorg vrijwillig moet blijven. Door mensen te dwingen in de mantelzorg zet je familiebanden onder druk. Tevens worden minderjarige kinderen verplicht om zorgtaken te doen.

En roepen de gemeenteraad van Stadskanaal op om publiekelijk afstand te doen van deze grove bezuiniging en het college van B&W opdracht te geven om te onderzoeken wat de gevolgen van het grotendeels afschaffen van de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging zullen zijn voor onze gemeente.

De petitie vindt u hier: http://www.activism.com/nl_NL/petitie/zorg-voor-elkaar/41409 

Reactie toevoegen

U bent hier