h

Goed nieuws voor huishoudelijke hulp

18 december 2014

Goed nieuws voor huishoudelijke hulp

Foto: SP

Goed nieuws voor alle cliënten met huishoudelijk hulp. Het college heeft besloten om toch met cliënten in gesprek te gaan om de zorgvraag in kaart te brengen.

In de raadsvergadering van 15 december 2014 heeft de SP-fractie het college van Stadskanaal de volgende vraag gesteld: "Hoe gaat de gemeente met de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland in Groningen inzake huishoudelijke hulp? De rechter zegt in deze uitspraak dat gemeente niet zomaar de HH1 mogen afschaffen. De gemeente zal eerst een gedegen onderzoek per cliënt moeten houden om er zo voor te zorgen dat straks niemand zonder zorg komt te zitten."

Om onze woorden kracht bij te zetten diende de SP-fractie een motie in. In deze motie vroegen wij het college om de uitspraak van de rechter op te volgen.
Helaas werd de motie verworpen, maar met de toezegging van het college dat zij hier op 16 december 2014 over zouden vergaderen en een besluit nemen. Inmiddels heeft het college van Stadskanaal dit besluit genomen, wij zijn erg blij met de uitkomst van dit besluit. Het college heeft toegezegd dat zij met alle cliënten huishoudelijk hulp (1 en 2) een zogenoemd keukentafelgesprek gaan voeren om ieders individuele situatie te beoordelen. Pas na dat gesprek volgt een beschikking, waarna de overgangstermijn aanvangt. De cliënt kan als zij of hij niet tevreden is met deze beschikking alsnog een bezwaarschrift sturen.

De SP Stadskanaal sluit dit jaar met een dubbel gevoel
af. Heel blij voor de 143 medewerkers van Wedeka die een vast contract krijgen. Dat de cliënten van de huishoudelijk hulp een onderzoek krijgen is een geweldig
resultaat, maar er is nog veel te doen voor de SP in Stadskanaal. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en wij zullen er een strijdbaar 2015 van maken.

Machteld Luijken, raadslid

Reactie toevoegen

U bent hier