h

Waarom de SP tegen de vangnetregeling stemde

29 januari 2015

Waarom de SP tegen de vangnetregeling stemde

Tijdens de  raadsvergadering van 26 januari  stemde de gehele SP-fractie tegen het voorstel van het college om geld beschikbaar te stellen voor de vangnetregeling. Zijn wij dan niet voor een vangnetregeling? Natuurlijk wel! Maar we willen in eerste instantie gewoon dat iederéén die dat nodig heeft in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp.

In principe moet iedereen in de gemeente Stadskanaal nu zelf de huishoudelijke hulp regelen. Voor wie dat financieel niet kan heeft de gemeente de vangnetregeling ingesteld. Deze houdt in dat mensen die tot 120% van het minimum in te komen hebben, beroep kunnen doen op de gemeente. Deze gaat dan kijken wat mensen nodig hebben en vergoedt tot acht uur in de maand.

Verantwoordelijk raadslid Machteld Luijken was het eens met D66-fractievoorzitter Klaas Pals, die voorstelde de inkomensgrens op minstens 130% te stellen. De meeste mensen in die laatste tien procent hebben vaak nog minder in te komen dan de echte sociale minima, omdat zij voor allerlei regelingen niet in aanmerking komen. Deze mensen zullen dus in grote problemen komen wanneer zij huishoudelijke hulp moeten regelen. Helaas kon dit voorstel niet op de steun van de coalitie rekenen.

Ironisch genoeg verzekerde wethouder Hamster de aanwezigen dat niemand tussen wal en schip zou vallen, ook al verdienden ze 180% van het minimum. Wanneer mensen het echt niet kunnen betalen, treedt de hardheidsclausule in werking, zo zei hij. Wat bij Machteld de vraag opriep waarom er dan überhaupt een inkomensgrens gesteld werd.

Toen in november in de gemeenteraad besloten zou worden over de toekomst van de huishoudelijke hulp in Stadskanaal, legde de SP een motie voor waarin werd voorgesteld 2015 als overgangsjaar te zien, en 2015 te gebruiken om in overleg met de zorgorganisaties Buurtzorg en TSN te kijken waar op bezuinigd zou kunnen worden. Dit voorstel heeft het niet gehaald in de raad. Maar de SP blijft bij haar standpunt dat er niet bezuinigd moet worden over de rug van de zorgvragers.

Bezuinigen is een keuze. Er is genoeg voor iedereen.

Reactie toevoegen

U bent hier