h

Windmolens en de SP

12 maart 2015

Windmolens en de SP

Foto: SP

'Windmolens' zijn al een aantal jaren een hot item. In de Veenkoloniën houden ze de gemoederen ook al een poosje bezig. Iedereen heeft de stickers van de anti-windmolengroepen op lantaarnpalen en banners rond boerderijen gezien. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd over het belang of de schade die de komst van een windmolenpark zal brengen. 14 Maart komt ons eigen Tweede Kamerlid Eric Smaling langs om op de markt in Stadskanaal met de inwoners te spreken over windmolens. Tijd om ons standpunt te belichten.

Dat de fossiele brandstoffen opraken is al heel lang bekend. Er moet dus een alternatief komen, en duurzame energie is dan logisch. Het probleem met veel duurzame energiebronnen is dat de techniek nog niet uitontwikkeld is, oftewel dat deze technieken nog niet veilig genoeg zijn of te weinig rendement opleveren. Bij zonne- of windenergie is dat veel minder het geval.

In de tussentijd moet er iets gebeuren. De SP is zeker voor windmolens. Het is een goede alternatieve energiebron die we kunnen gebruiken zolang de wind blijft waaien. Betekent dit dat we per definitie een windmolenpark in de Veenkoloniën willen?

Foto: SP

Nee. Want voor de SP heeft het serieus nemen van de mensen altijd centraal gestaan. Wij staan voor veiligheid en woongenot van de inwoners. Ja, wij willen windmolens. Maar enkel bij voldoende draagkracht van de bevolking. Daarom staan wij zaterdag in Stadskanaal om windmolentjes uit te delen en hebben wij Eric Smaling uitgenodigd om met de mensen te spreken over dit gevoelige onderwerp. Eric is in de Tweede Kamer verantwoordelijk voor Infrastructuur en Milieu, en zet zich dus veel in voor de problematiek rond de windmolenparken in Meeden en de Veenkoloniën en de gaswinning.

Hier dus geen windmolens. Maar wat willen wij dan wél? De SP-fractie in Stadskanaal heeft een motie die opdracht geeft tot het onderzoeken van alternatieven van harte gesteund. Ook zijn wij volmondig voor een solarpark. Er zijn genoeg alternatieven. Met de bewoners, voor de bewoners.

 

Reacties

Aan: SP Tweede Kamerlid Eric Smaling.
Hallo Eric,
Ik ben tegen windmolens vanwege mogelijke gezondheidsrisico's op de lange termijn. Ook al zou er draagvlak zijn onder de bevolking, dan zal ik tegen windmolens zijn om voornoemde reden tot het tegendeel blijkt.
Mijn vraag aan jou is of jij het met bovenstaande eens of oneens bent. Dus graag een klip en klare antwoord d.w.z. dus niet een beetje eens of een beetje oneens met deze stelling.

Vanaf groningen tot coevorden wil straks geen mens meer wonen, waardevermindering van woning. Nog meer leegloop platteland.En zelfverrijking voor de boeren.Kan nooit uit horizon vervuiling recreatie krijgt een klap

Reactie toevoegen

U bent hier