h

Stadskanaal zegt nee tegen TTIP.

22 januari 2016

Stadskanaal zegt nee tegen TTIP.

In een motie sprak een meerderheid van de gemeenteraad zich, tijdens de vergadering van 23 November 2015, uit tegen het  handelsakkoord TTIP. De motie werdt gesteund door de SP, PvdA, GBS, CU en CDA.

Wij vinden dat de TTIP potentieel verontrustende gevolgen heeft. Vooral ten aanzien van Europese, nationale, regionale en lokale normen op het gebied van concurrentie, economie, milieu, voedselveiligheid, gezondheid, sociale zekerheid, bescherming van werknemers, intellectueel eigendom en cultuur.

De motie kunt u hier vinden.

Waarom is de motie nodig en welke gevolgen heeft de TTIP?

TTIP. Het trojaans paard.

TTIP (Spreek uit: Tie-TIP) staat voor "Transatlantic Trade and Investment Partnership" oftewel de "Trans-Atlantische Handels- en Investeringspartnerschap" en is een serie van handelsverdragen. De onderhandeling worden, door de EU en de VS,  in het diepste geheim gevoerd. De TTIP gaat over het reduceren van de regulerings barrieres van de handel voor multinationals. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld voedselveiligheidswetten, milieuwetgeving, bancaire regelgeving, privacy en de soevereine bevoegdheden van de individuele lidstaten.

Al voordat de TTIP onderhandelingen begonnen, bleek het proces al geheimzinnig en ondemocratisch te zijn. Informatie die beschikbaar is komt veelal uit gelekte documenten en  "Freedom of Information" aanvragen.

Jasper van Dijk over de TTIP:

Het Vrijhandelsverdrag is om drie redenen omstreden.

Ten eerste bedreigt het de sociale standaarden die de afgelopen decennia zijn opgebouwd. Europese en Amerikaanse bedrijven willen niets liever dan deze uitkleden richting het laagste niveau.

Ten tweede biedt het verdrag de mogelijkheid aan bedrijven om landen aan te klagen als zij wetgeving willen maken die indruist tegen de belangen van het bedrijf. Deze zogenaamde “geschillenbeslechting” is een rechtstreekse ondermijning van de democratie.

Ten derde komt het verdrag onder uiterst schimmige omstandigheden tot stand. De Europese Commissie onderhandelt achter gesloten deuren met de VS, inspraak verloopt buitengewoon moeizaam. Het is nog maar de vraag of lidstaten – en dus de nationale parlementen – überhaupt inspraak krijgen over het verdrag.

'Kortom, dit vrijhandelsverdrag is als het Paard van Troje: als het wordt aangenomen kom je er niet meer vanaf, terwijl zeggenschap en sociale standaarden worden afgebroken,' aldus Van Dijk.

Lees ook:

. SP Stadskanaal tegen TTIP
. SP over TTIP
. Meer informatie over de risico's van TTIP lees je in de speciale folder: 'TTIP, handelsverdrag? Wurgakkoord?'

Reactie toevoegen

U bent hier