h

GEZOCHT: KANDIDATEN VOOR HET SP-PARTIJBESTUUR 2022 - 2024

15 mei 2021

GEZOCHT: KANDIDATEN VOOR HET SP-PARTIJBESTUUR 2022 - 2024

Conform het besluit van de partijraad kunnen alle SP-leden tussen 4 en 14 november in hun lokale afdeling een stem uitbrengen op de kandidaten voor het nieuwe partijbestuur 2022-2024. Leden van de SP die zich geroepen en geschikt achten voor één van de plaatsen in het nieuwe bestuur, worden uitgenodigd zich voor 14 juni a.s. kandidaat te stellen.

Het SP-partijbestuur telt 34 leden. De voorzitter en algemeen secretaris, 11 algemeen bestuursleden, 19 regiovertegenwoordigers en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en Eerste  Kamer (zij zijn uit hoofde van hun functie lid van het partijbestuur). De regiovertegenwoordigers worden gekozen op de regioconferenties.

De voorzitter en algemeen secretaris worden in functie gekozen. Voor algemeen bestuursleden geldt dat de 11 kandidaten met de meeste stemmen in het partijbestuur plaatsnemen. Zie voor meer informatie de functieprofielen voor de nieuwe bestuursleden en de procedure kiezen partijbestuur.

De partijraad heeft een kandidatencommissie ingesteld die met alle kandidaten zal spreken en daarna een advies uit zal brengen aan het partijbestuur.

Leden die zich willen kandideren kunnen dat doen door voor 14 juni .a.s. een brief en CV te sturen naar kandidatencommissie@sp.nl. Het partijbestuur zal op 3 september een voordracht aan de leden doen.

Als u meer informatie wilt, kunt u een mail sturen naar kandidatencommissie@sp.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier