h

Actie "Hartjes voor de Zorg"

1 september 2021

Actie "Hartjes voor de Zorg"

Foto: SP

Onze zorg verdient meer dan alleen applaus.

Zorgverleners verdienen onze grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het coronavirus in te dammen.
Thuiszorgmedewerkers, huisartsen, ambulance- en ziekenhuispersoneel, medewerkers in het verpleeghuis, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ; we vragen op dit moment het uiterste van ze. Soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. Deze coronacrisis laat ons weer zien hoe belangrijk goede zorg is.

Onze actieve kaderleden Erik, Anne, Machteld en Jolanda hebben dinsdag 31 augustus handtekeningen verzameld  bij Refaja. Veel passanten hebben het "Hartje voor de Zorg" ingevuld.
Het is de bedoeling om met deze ingevulde hartjes op woensdag 15 september (een week voor prinsjesdag) extra druk op het demissionaire kabinet te zetten om nu eindelijk de aangenomen motie voor hogere salarissen  in de zorg én meer collega's te gaan uitvoeren.

Op 15 september zal er een kleine demonstratie zijn in Den Haag. We confronteren daar het demissionaire kabinet met de 360.000 steunbetuigingen onder onze petitie door middel van een enorm spandoek. De "Hartjes voor de Zorg" zijn een extra middel om de actualiteit en urgentie te benadrukken

Reactie toevoegen

U bent hier