h

Vergadering 25-02-2022

20 februari 2022

Vergadering 25-02-2022

AGENDA BESTUURSVERGADERING

  1. Opening
  2. Vaststellen Agenda
  3. Terugkoppeling vanuit de gemeenteraad
  4. Financiën afdeling 
  5. Mutaties ledenbestand
  6. Afspraken rond verkiezingen
  7. W.V.T.T.K.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

U bent hier