h

Schriftelijke vragen Woonkostentoeslag

5 februari 2016

Schriftelijke vragen Woonkostentoeslag

Foto: SP

De woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand van de gemeente om de huur of hypotheek te betalen. Het is een tijdelijke regeling als uw inkomen plotseling daalt waardoor u uw huis niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld bij een ziekte, scheiding of werkloosheid.

De SP werdt erop alert gemaakt dat de Gemeente Stadskanaal dit als "inkomen" opgeeft aan de belastingdienst, terwijl bijzondere bijstand geen deel uitmaakt van het fiscaal loon. Toeslagen zijn namelijk belastingvrij.

De getroffene had contact opgenomen met zowel sociale raadslieden, de ombudsman en een advocaat die samenwerkt met de bijstandsbond. Zij allen kwamen tot dezelfde conclusie, namelijk dat de getroffene gelijk had.

Als laatste redmiddel, had de getroffene contact opgenomen met onze hulpdienst en besloten we hier schriftelijke vragen over te stellen.

Uit de antwoorden bleek helaas dat het college van de gemeente Stadskanaal dit anders zag. Zij zagen het als draagkrachtverhogend en inkomens ondersteunend.

Vlak na de beantwoording door het college, kregen wij gelukkig het bericht dat het bezwaar dat naar de belastingdienst was gestuurd, gegrond is verklaard.

Reactie toevoegen

U bent hier