h

SP over de woonvisie van Stadskanaal.

5 februari 2016

SP over de woonvisie van Stadskanaal.

Tijdens de vergadering, op 7 september 2015, presenteerde het college "de woonvisie". De toekomstvisie en plannen die de gemeente en Lefier samen hebben, zijn in dit stuk uiteengezet. Uiteraard hadden we daar aan- en opmerkingen over. 
 
Over de inleiding van de Woonvisie
 
De SP heeft behoorlijk wat vraagtekens gezet bij de woonvisie. De inleiding van de visie, begint namelijk, ten onrechte, met de aanname dat dat de huurders die een laag inkomen hebben, alle vaste lasten kunnen betalen. Dat niet alleen. Nee. Er is ook nog geld "over" voor voedsel, kleding en verzekeringen. Er wordt zelfs gesteld dat er "enkel" niet voldoende ruimte is voor sociale participatie. Dat klopt natuurlijk niet.
 
Hoe dat kan worden beweerd terwijl zowel de voedsel- als kledingbanken blijven groeien, is ons een raadsel. Steeds meer mensen kunnen zelfs de verplichte zorgverzekering niet meer betalen, laat staan dat er ruimte is voor ander verzekeringen. Als men dan ook nog eens kijkt naar het aantal mensen die gebruik moeten maken van de Gemeentelijke Krediet Bank, omdat de maandelijkse kosten bijna even hoog zijn als de inkomsten. 
 
We hebben het niet eens alleen over de lage inkomens. Ook de middeninkomens zitten in de knel. De hoge huurprijzen in combinatie met de hoge energiekosten, door hele slechte isolatie (of totale gebrek hieraan), zorgen voor een hoop financiële ellende.
 
Over de inhoud van de woonvisie
 
Ook hierover hadden we geen goed woord over. Het woordje krimp wordt vaak gebruikt om het slopen van sociale huurwoningen goed te praten. Hiermee wordt duidelijk voorbij gegaan aan het feit dat de wachtlijsten al vrij lang zijn en dat er behoorlijk wat woningen zijn gesloopt waar geen, of weinig, nieuwe voor in de plaats zijn gekomen. Door goedkopere woningen te slopen en minder en duurdere woningen hiervoor in de plaats te bouwen, wordt voor de mensen die al weinig koopkracht hebben, de woningnood groter gemaakt. 
 
Prognoses en nattevingerwerk
 
De woonvisie was gebaseerd op prognoses en dat is logisch als we vooruit moeten denken. Maar prognoses zouden moeten worden gebaseerd op feitelijk data en het liefst zo nieuw mogelijk.
 
Een mooi voorbeeld is de prognose over het inwonersaantal van de gemeente Stadskanaal. Het inwonersaantal van onze gemeente schommelt sinds 1970, tussen de 32.000 en de 34.000 inwoners (volgens het CBS). Dat dit in de toekomst lager zal worden lijkt ons niet onwaarschijnlijk. Echter, het grafiek met de prognose voor de daling van de aantal inwoners leek ons  te pessimistisch. Duidelijk een excuus voor de sloop van woningen. 
 
Daarnaast wordt er gesproken over het aantal huishoudens dat zakt, maar wordt er geen rekening gehouden met o.a.  statistieken betreffende scheidingen, het vluchtelingenbeleid, mogelijke sluiting van verzorgingstehuizen, jongeren die op zichzelf willen wonen of de arbeidsmarkt. We noemen inderdaad ook de arbeidsmarkt omdat we steeds vaker horen over mensen die worden ontslagen waardoor mensen mogelijk hun huidig huis niet meer kunnen betalen. De kans dat dan ook zij zijn aangewezen op een sociale huurwoning is vrij groot. 
 
We hebben nog even verder gehamerd over de prognoses. In de woonvisie wordt namelijk gewerkt met gegevens daterend uit 2011 en 2012 die in 2013 zijn bewerkt.  Als we deze gegevens vergelijken met de gegevens van het CBS 2014 komen de cijfers niet altijd overeen. Bij bijvoorbeeld grafiek figuur 4.2 zien we dat het aantal huishoudens onder de 14.500 lag bij 2014 terwijl het CBS aangeeft dat het aantal daarboven lag. Dat zou betekenen dat het streepje, die gestaag naar beneden wijst, gelijk is gebleven. De prognose maakt daarop een complete vrije val.  Kortom de SP had graag de recente en  feitelijke gegevens in de woonvisie terug gezien in plaats van natte vinger werk. 
 
Uiteraard zijn wij niet akkoord gegaan met de woonvisie. Alleen al vanwege het feit dat er honderden sociale huurwoningen worden gesloopt. Met 6 stemmen tegen, zijnde de fracties van SP en D’66, is het voorstel echter overgenomen. 
 
De partijen die voor de sloop hebben gestemt zijn dus de PvdA, CDA, GBS, Fractie Mellies, VVD en CU. 
 

Reactie toevoegen

U bent hier