h

Nieuws van de afdeling

23 juni 2009

Wijkaanpak Vledderveen

Op 11 juni 2009 belegde het Plaatselijk Belang Vledderveen een bewonerbijeenkomst in café Veldzicht aldaar.
Uitgenodigd was Wijkaanpak Stadskanaal om een en ander toe te lichten.
Aanwezig waren een 40-50 tal bewoners, en Aafke Riepma en Sandra Vos van Wijkaanpak en later op de avond wethouder Jan Willem van de Kolk van de gemeente Stadskanaal.
Wijkaanpak is een samenwerkingsverband tussen de woningbouwstichtingen en de gemeente Stadskanaal
Kantoor wordt gehouden in het gemeentehuis maar zijn als wijkaanpak GEEN personeel van de gemeente.
Namens de SP Afdeling Stadskanaal waren als toehoorder aanwezig Cora van Pelt de Deugd en Paul Hekking.

Lees verder
10 juni 2009

ONTWIKKELINGEN STADSKANAAL NOORD

In de wijk Stadskanaal Noord doen zich aantal problemen voor, die overigens niet uniek zijn voor deze wijk. Op het gebied van sociale samenhang, leefbaarheid (groenvoorzieningen, zwerfvuil enz), veiligheid, verkeer en voorzieningen voor ouderen en voor de jeugd valt hier nog veel winst te behalen. Uit een enquête die onder de bevolking van Stadskanaal Noord is gehouden blijkt nu dat er nogal wat ergernissen bestaan over o.a. zwerfvuil, slechte groenvoorzieningen, te hard rijden, weinig speelmogelijkheden en voorzieningen voor de jeugd, het ontbreken van handhaving door de politie, drugsoverlast enz. Vanuit de gemeente Stadskanaal is in het kader van de Wijkaanpak een begin gemaakt de wijk op tal van punten te verbeteren.Inloopmarkt Stadskanaal Noord

Lees verder
25 mei 2009

De wensen in de wensput

Op Koninginnedag plaatste de SP Stadskanaal een wensput bij de kraam op de vrijmarkt. In de wensput zaten tientallen wensen.
Men wenste vooral een veiliger Stadskanaal. Dat betrof dan veel plekken, waar de verkeersveiligheid te wensen overlaat, maar ook plekken waar een verbetering van de veiligheid (door meer politietoezicht) werd gewenst. En een wens dat er een jeugdagent gaat komen!
Verder ergert men zich ook aan zwerfvuil.
Stadskanaal
Diverse mensen wensten een gezelliger en mooier Stadskanaal.

Lees verder
17 mei 2009

SP raamposters Europese verkiezingen met prijsvraag

Raamposter Europese verkiezingen 2009De verkiezingen voor het Europese Parlement staan weer voor de deur. Op donderdag 4 juni kunnen wij onze stem uitbrengen voor een socialer en beter Europa.
Onlangs is bij alle leden van de SP in de gemeente Stadskanaal een exemplaar van de raamposter thuisbezorgd, als invoegblad in de Tribune van mei 2009. Langs deze weg willen wij u, leden van de SP afdeling Stadskanaal, vragen of u deze poster op een goed zichtbare plek wilt ophangen.
Deze keer hebben we aan het ophangen van de raamposters een kleine prijsvraag verbonden.

Lees verder
12 mei 2009

Europese verkiezingen: SP Stadskanaal laat zich zien

Op 4 juni 2009 gaat Nederland naar de stembus voor de verkiezingen van het nieuwe Europese Parlement. In de aanloop naar deze verkiezingen is in de gemeente Stadskanaal een aantal verkiezingsborden geplaatst, waarop deelnemende partijen zich door middel van posters kunnen laten zien. De SP in Stadskanaal is, evenals bij voorgaande verkiezingen, wederom een van de eersten die hiervan gebruik maakt. En hoe!
Posters plakken voor Europese verkiezingen

Lees verder
5 mei 2009

SP Stadskanaal was met wensput actief tijdens Koninginnedag

Vrijmarkt Stadskanaal, Koninginnedag 2009Op Koninginnedag, 30 april 2009, stond de SP Stadskanaal met een wensput op de vrijmarkt. Hoewel na de middag de stemming iets gedrukt was vanwege de gebeurtenissen in Apeldoorn mogen we toch spreken van een succesvolle dag.
Er waren 35 wensen in de put gegooid over uiteenlopende zaken. Deze gaan we nog uitwerken en op een later tijdstip bekend maken. Het is de bedoeling dat we proberen rekening te houden met deze wensen in ons verkiezingsprogramma.

Lees verder

Pagina's

U bent hier